Referuar në Ligj Nr. 7895, Datë 27.1.1995 “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar

Hyrja e paautorizuar apo në tejkalim të autorizimit për të hyrë në një sistem kompjuterik a në një pjesë të tij, nëpërmjet cenimit të masave të sigurimit, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre vjet.

Kur kjo vepër kryhet në sistemet kompjuterike ushtarake, të sigurisë kombëtare, të rendit publik, të mbrojtjes civile, të shëndetësisë apo në çdo sistem tjetër kompjuterik, me rëndësi publike, dënohet me burgim nga tre deri në dhjetë vjet.”.

Hyrja e paatorizuar kompjuterike

Hyrja e paautorizuar në kompjuter, e njohur gjithashtu si hakerim ose ndërhyrje, i referohet aktit të fitimit të aksesit në një kompjuter ose sistem kompjuterik pa leje. Kjo mund të përfshijë aksesin në informacione konfidenciale ose të ndjeshme, modifikimin ose shkatërrimin e të dhënave ose ndërprerjen e funksionimit normal të sistemit.

Hyrja e paautorizuar në kompjuter mund të kryhet përmes mjeteve të ndryshme, të tilla si shfrytëzimi i dobësive në softuer, vjedhja e kredencialeve të hyrjes ose përdorimi i taktikave të inxhinierisë sociale për të mashtruar përdoruesit për të zbuluar informacione të ndjeshme. Motivimet pas aksesit të paautorizuar në kompjuter mund të ndryshojnë dhe mund të përfshijnë përfitime financiare, spiunazh, akte terroriste ose thjesht dëshirë për të shkaktuar dëm ose përçarje.

Hyrja e paautorizuar në kompjuter konsiderohet një shkelje e rëndë, pasi mund të ketë ndikime të rëndësishme negative tek individët dhe organizatat.

  • Për shembull, një haker mund të vjedhë informacione të ndjeshme personale, të tilla si numrat e kartës së id dhe të dhënat shoqëruese, kartave të kreditit ose numrat e sigurimeve shoqërore, dhe t’i përdorë ato për të kryer vjedhje identiteti ose mashtrim. Ata gjithashtu mund të prishin sistemet kritike, të tilla si ato të përdorura në shërbimet digjitale, kujdesin shëndetësor, financat ose transportin, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme apo edhe humbje jetësh. (materiali referohet në burimet e sigurisë së informacionit)

 

Për të parandaluar aksesin e paautorizuar në kompjuter, është e rëndësishme të ndërmerren hapa të tillë si përdorimi i fjalëkalimeve të forta, mbajtja e softuerit të përditësuar me update e sigurisë dhe përdorimi i softuerit antivirus dhe anti-malware. Organizatat mund të zbatojnë gjithashtu masa sigurie si muret mbrojtës (firewall), sistemet e zbulimit të ndërhyrjeve dhe kontrollet e aksesit për të kufizuar aksesin e paautorizuar në sistemet e tyre. Nëse dyshohet ose zbulohet akses i paautorizuar, duhet raportuar tek autoritetet përkatëse dhe duhet të ndërmerren hapa për të hetuar dhe zbutur dëmin e shkaktua

G.K