Ne ofrojmë zgjidhje në "Cyber Security"

Zgjidhjet në sigurinë kibernetike konsiderohen të domosdoshme për sigurinë e biznesit por jo vetëm.

Siguria kibernetike i referohet grupit të teknologjive, proceseve dhe praktikave të dizajnuara për të mbrojtur rrjetet, pajisjet, programet dhe të dhënat nga sulmet, dëmtimet ose aksesi i paautorizuar

Shërbimet tona në

Cyber Security

PARTNERËT TANË
Rreth Nesh

24/7 shërbim në Cyber Security

Siguria kibernetike nuk është vetëm një problem teknologjik por ajo kërkon ekspertizë dhe vëmendje gjatë gjithë kohës. Ne Ju ofrojmë konsulencë dhe suport teknik  për të parandaluar kërcënimet përmes vigjilencës së vazhdueshme.

 • Mbrojetje ndaj sulmeve
 • Auditimi i sigurisë dhe përputhshmëria
 • Efikastieti operacional
 • Ofrimi i përvojave të shkëlqyer për sigurin
 • Cloud Security
 • Cyber Security
 • Identifying Threats
 • Server Security

Ne punojmë me

Kush jemi?

Zhvillimet e mëdha teknologjike tregojnë se jemi në një epokë të re ndërverpimi. Të dhënat personale dhe sensitive por jo vetëm gjenden të hostuara në pajisjet e komunikimit digjital. Kërkesa për të hartuar politika dhe për të zhvilluar procedura në funksion të mbrojtjes së këtyre të dhënave mbetet sfidë e vazhdueshme çdo ditë. 

Ne jemi të apasionuar të ndihmojmë bizneset, organizatat të udhëhiqen në përsosmërinë e sigurisë. Me eksperiencën, menaxhimin si dhe metodologjitë më të mira në fushën e sigurisë ne zhvillojmë inovacione të reja dhe mbështetemi në metodologjitë më të reja, të provuara për të ofruar përvojën në klientët tanë.

0

Angazhimet

0

Monitorime

0

Networku

ÇFARË OFROJMÊ NE

Zgjidhjet prefekte për sigurinë tuaj

Metodologjitë më të mira dhe siguri në infrastrukturë dhe të dhëna.

Cyber Solutions

Politika (për më shumë)

Network Security

Siguri (për më shumë)

Web Security

Siguri në platforma online (për më shumë)

Locker Security

Mbrojtje e të dhënave (për më shumë)

ÇFARË NE OFROJMË

Planet tona fikse për shërbime

40000 lekë

Pagese e nje-hereshe e setimit fillestar, që përfshin:

 • Konfigurim i rrjetit kompjuterik fizik dhe me vale (lan dhe wifi)
 • Konfigurim ne rrjet i pajisjeve kompjuterike
 • Konfigurim dhe administrim i sherbimit te internetit ne rrjetin e brendshem
 • Konfigurim i sigurise se rrjetit dhe te dhenave
 • Konfigurim i pajisjeve server ne rrjetin kompjuterik dhe konfigurim i politikave te sigurise
 • Konfigurim i programeve te punes baze
 • Konfigurim i sistemeve antivirus me administrim te centralizuar ose te decentralizuar

30000 lekë

Administrim ne vazhdimesi i IT, permes nje pagese mujore prej 30 000 leke, qe perfshin:

 • Sherbim Helpdesk
 • Asistence ne distance
 • Administrim te sherbimeve te IT sipas kerkeses per lehtesimin e nderveprimit me sisteme dhe pale te treta
 • Keshillim dhe ekspertize per çeshtje dhe nevoja ne fushen e IT
 • Hartim dokumentacioni ne drejtim te konformitetit me ligjet e RSH per sistemet dhe çeshtjet e IT

15000 lekë

Sherbime web dhe email, permes nje pagese mujore prej 15 000 leke, që perfshin:

 • Ndërtimin e faqes web të kompanisë/ organizatës dhe mirëmbajtjen teknike të saj në vazhdimësi
 • Shërbim email për organizatën/ kompaninë me 20 kuti postare elektronike
 • Shërbim email për organizatën/ kompaninë me 20 kuti postare elektronike
 • Konfigurim dhe administrim teknik i rrjeteve sociale

Grupi i punës

Expertët që janë pjesë e punës tonë

Dhënia e shërbimit me integritet të lartë është synimi jonë. Ne mbështetemi në ekspertë të fushave të ndryshme të teknologjisë të cilët kanë eksperienca dhe çertifikime ndërkombëtare në IT.

Eksperiencat shtrihet në fushat ekeonomike, bankare, mikrofinanciar, biznese të ndryshme, në arsim etj. 

Gerald Koçi

Cyber Security & Developer

Erjon Sulaj

Web Developer dhe Security

Best Trusted Cyber Security

Kontaktoni tani

Dërgoni email