Shërbime dhe konsulenca

Auditim i Sistemeve të Teknologjisë TIK

 • Standardet e auditimit
 • Metodat e auditimit
 • Dokumentimi i auditimi
 • Analizë të procedurave dhe burimeve njerëzore në TIK
 • Analizë e strategjisë, politikave dhe burimeve njerëzore në TIK
 • Identifikimi dhe menaxhimi i risqeve
 • Siguria e të dhënave dhe vazhdimësia e ofrimit të shërbimit
 • Planet për vazhdueshmërinë e biznesit dhe rimëkëmbjes nga katastrofat
 • Përdorimi i TI në krijimin e kushteve fizike
 • Menaxhimi i incidenteve dhe problemeve 
 • Analizë e shkallës së sigurisë dhe aksesit në rrjet

Realizimi i mbrojtjes nga shkaku kryesor i shkeljeve, identitetet dhe kredencialet e komprometuara.

Forconi pozicionin tuaj të sigurisë dhe zvogëloni ekspozimin ndaj kërcënimeve dinamike me një strategji sigurie të shtresëzuar që përmban privilegjin në thelb të saj.

Analiza dhe ruajtja e kompromentimit i sigurisë ose produktivitetit.

Izolim, monitorim dhe regjistrim automatik. Kjo qasje ju jep kontroll të plotë pa ndërprerë rrjedhën e punës së përdoruesit fundor.

Teknologjitë e reja janë pjesë e domosdoshme në zgjerimin e një biznesi. Ne do të ofrojmë konsulencën, projektim dhe zhvillim për vendosjen e këtyre teknologjive me qëllimin e optimizimit për të siguruar performancën më të mirë.