Ju mund të drejtoni kërkesën tuaj drejt adresës info@kibernetike.al

Ne i përgjigjemi kërkesës suaj duke garantuar ekspertizën më të mirë dhe të kualifikuar sipas fushës që ju kërkoni. 

Pse duhet të na zgjidhni për të bashkëpunuar me ne?

Zhvillimet e mëdha teknologjike tregojnë se jemi në një epokë të re ndërverpimi. Të dhënat personale dhe sensitive por jo vetëm gjenden të hostuara në pajisjet e komunikimit digjital. Kërkesa për të hartuar politika dhe për të zhvilluar procedura në funksion të mbrojtjes së këtyre të dhënave mbetet sfidë e vazhdueshme çdo ditë. 

Ne jemi të apasionuar të ndihmojmë bizneset, organizatat të udhëhiqen në përsosmërinë e sigurisë. Me eksperiencën, menaxhimin si dhe metodologjitë më të mira në fushën e sigurisë ne zhvillojmë inovacione të reja dhe mbështetemi në metodologjitë më të reja, të provuara për të ofruar përvojën në klientët tanë.