Mashtrimi Kompjuterik

Referuar në ligj nr. 7895, Datë 27.1.1995 “KODI PENAL I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË” I NDRYSHUAR Mashtrimi kompjuterik Futja, ndryshimi, fshirja ose heqja e të dhënave kompjuterike apo ndërhyrja në funksionimin e një sistemi kompjuterik, me qëllim për t’i siguruar vetes apo të tretëve, me mashtrim, një përfitim ekonomik të padrejtë apo për t’i shkaktuar një … Continue reading Mashtrimi Kompjuterik