Kontakt

Ju mund të drejtoni kërkesën tuaj drejt adresës info@kibernetike.al Ne i përgjigjemi kërkesës suaj duke garantuar ekspertizën më të mirë dhe të kualifikuar sipas fushës që ju kërkoni.  Pse duhet të na zgjidhni për të bashkëpunuar me ne? Zhvillimet e mëdha teknologjike tregojnë se jemi në një epokë të re ndërverpimi. Të dhënat personale dhe […]

Zgjidhje

Shërbime dhe konsulenca Auditim Auditim i Sistemeve të Teknologjisë TIK Standardet e auditimit Metodat e auditimit Dokumentimi i auditimi Auditim i funksionimit të qeverisjes TIK Analizë të procedurave dhe burimeve njerëzore në TIK Analizë e strategjisë, politikave dhe burimeve njerëzore në TIK Identifikimi dhe menaxhimi i risqeve Auditim i Sigurisë së informacionit Siguria e të […]